ESP Motion

Välkommen till ESP:s motionssidor

Motion för pensionärer

Boccia, se närmare i BOCCIA, även resultaten

Petanque, se närmare PETANQUE

Seniordans i
Hagalund Servicecentralens gymnastiksal
Västanvindsvägen 1
onsdagar kl. 12.00-13.30 med början 10.1.

Ledare: Ulla Ek tel. 045-2752915

alt. kontakt: Inge Blomander tel. 040-7049305